Czy warto inwestować w ziemię rolną?

Jeśli rozważamy inwestowanie w grunty to najkorzystniej jest kupić działkę rolną w pobliżu dużego miasta. Obecnie można już brać pod uwagę promień rzędu 50 km. Oczywiście zasadnicza pozostaje kwestia możliwości przekształcenia takiego gruntu w działkę budowlaną lub inwestycyjną. W przypadku większej odległości od aglomeracji, przy podejmowaniu decyzji konieczna jest wiedza na temat inwestycji drogowych i planów danej gminy co do danej lokalizacji. Są miejsca, które w planach zagospodarowania przestrzennego z góry są przeznaczone na działalność rolną lub mają status obszaru chronionego.

Dobrą inwestycją mogą być również działki oddalone od dużych miast, ale dotyczy to przede wszystkim terenów rekreacyjnych (okolice jezior, rzek, gór, kompleksów leśnych, ze specyficznym mikroklimatem itp.)


Są osoby, które od kilku lat zajmują się inwestowanie w grunty i zarobiły na tym pokaźne pieniądze. Wiele gruntów, szczególnie na terenach atrakcyjnych turystycznie, zostało zakupionych jako długofalowa (5 lat lub więcej) inwestycja – do odsprzedania lub z myślą o stworzeniu ośrodka z hotelem, stadniną koni, prywatnym dostępem lub wręcz prywatnym jeziorem.

Obecnie mamy już także możliwość zainwestowania w fundusze, których działalność polega na kupowaniu ziemi rolnej, przekształcaniu jej i odsprzedawaniu po kilku latach. W ten sposób możliwe jest zebranie środków pozwalających na zakup nawet kilkudziesięciu hektarów.

Ceny działek rolnych mogą być kilka a nawet kilkanaście razy niższe niż działek budowlanych. Widać to na podstawie poniższych przykładów


Zakres cen gruntów w III kwartale 2009 na podstawie ofert z www.szybko.pl. Cena za metr kwadratowy w złotych


działka budowlana

działka rolna

Żyrardów

od 50 do 230

od 3 do 47

Góra Kalwaria

od 30 do 250

od 12 do 140

Nowy Dwór Mazowiecki

od 11 do 320

od 5 do 120Zakres cen gruntów w III kwartale 2009 na podstawie ofert z www.szybko.pl. Cena za metr kwadratowy w złotych


działka budowlana

działka rolna

Żyrardów

od 50 do 230

od 3 do 47

Góra Kalwaria

od 30 do 250

od 12 do 140

Nowy Dwór Mazowiecki

od 11 do 320

od 5 do 120


Comments

Your site is good Actually, i

Your site is good Actually, i have seen your post and That was very informative and very entertaining for me. Thanks for posting Really Such Things. I should recommend your site to my friends. Cheers. Oldsmobile LSS Power Steering Rack